De ontwikkelingen rondom het Corona virus worden nauwgezet gevolgd.

Alleen mensen waarvan we met vrij grote zekerheid kunnen inschatten dat ze gezond zijn, worden toegelaten in de praktijk. Je krijgt daarom 24 uur voorafgaande aan de afspraak een aantal vragen toegezonden per email, die geretourneerd dienen te worden.

Als je op één van de vragen ‘ja’ antwoordt dan zullen wij de afspraak kosteloos annuleren.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting lijkt te zijn, zullen wij je vragen om bij het betreden van de kliniek de handen te desinfecteren met handalcohol.

Nog wat extra aanwijzingen:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, bij ons binnen.

• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

• Kom alleen naar je afspraak, neem niemand mee.

• In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie en hebben we in de kliniek aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Wij zullen je ontvangen met een glimlach maar elkaar de hand niet schudden.